Przekaż swój 1 %

Jeżeli chcesz wspomóc naszych podopiecznych przekazując im 1 % swojego podatku - dziękujemy!

Poniżej znajdują się wszystkie dane niezbędne do dokonania rozliczenia:

Nadia Kowalewska

Sebastian Łukacki

Bruno Streng

Zosia Seroka

KRS Formoza

back