KRS FORMOZA. Kim jesteśmy?

Obecni i byli żołnierze Formozy oraz pracownicy wojska JWF postanowili połączyć siły i wykorzystać swoje doświadczenie, by pomagać innym.
Tak powstało nasze Stowarzyszenie!
Celem Stowarzyszenia Kulturalno-Rekreacyjno–Sportowego żołnierzy Jednostki Wojskowej FORMOZA jest popularyzowanie działalności Jednostki, umacnianie jej autorytetu oraz pogłębianie wiedzy na jej temat.
Działamy na rzecz integracji środowisk żołnierzy oraz sympatyków i miłośników Jednostki. Pragniemy podtrzymywać tradycje narodowe, pielęgnować polskość oraz rozwijać świadomość narodową, obywatelską i kulturową.
Nasze działania mają profil charytatywny. Chcemy pomagać rodzinom członków naszego Stowarzyszenia w poprawie warunków socjalno-bytowych.